Profil

 

      Rådgivende Ingeniør, Syns- og Skønsmand

Anders Halby Petersen rådgivende ingeniør og syns- og skønsmand din murværksekspert din murværksspecialist din specialist inden for fugt og indeklima indenfor skimmel Teknologisk Institut skønsmandsordningen

FAGOMRÅDER

 

Skadesudredning og udarbejdelse af udbedringsforslag inden for murværk og tegltage samt fugt og indeklima.

Skader inden for murværk kan f.eks. være revner, misfarvning, fugeudfald, pudsafkalning, vandindtrængning, opstigende grundfugt m.v.. Skader inden for tegltage kan f.eks. være afskalning og nedbrudte undertage. Endvidere kan der ofte være behov for vurdering af tagets restlevetid. 

 

 

Vurdering af kvaliteten af det udførte murerarbejde inden for murværk, tegltage, flisearbejde m.v..

Det visuelle indtryk af murværket (forbandt, skiftegangshøjde, o.a.) lever ikke op til forventningerne, eller murværket viser tegn på skader, såsom revner og udfældninger.

 

 

Undersøgelser inden for fugt og indeklima

Problemer som f.eks. vandskader, dårlig ventilering og opstigende grundfugt fører ofte til forekomster af skimmelsvamp med risiko for helbredsgener. Skimmelsvampen kan ofte ikke ses med det blotte øje, men er gemt inde bag konstruktioner såsom bag forsatsvægge. 

 

 

 

En typisk besigtelse indeholder normalt følgende elementer:

- indsamling af data og informationer fra bygherren

- visuel besigtelse

- målinger, f.eks. fugtmålinger

- evt. udtagning af prøver til laborietest og -analyse

- afrapportering med skadesårsag og udbedringsforslag.

 

VISION

Gennem praktisk-orienteret viden, evidens og erfaring at tilbyde rådgivning, der løser kundens problemer og gør en forskel. 

 

 

MISSION

Det er firmaets mission at yde praktisk rådgivning af høj kvalitet inden for byggeri med fokus på murværk og indeklima.

 

 

PASSION

 At formidle viden og knowhow, der sikrer sunde boliger og bygninger.

FAGSPECIALIST MED PRAKTISK ERFARING

 

Etableret som selvstændig Rådgivende Ingeniør i 2018.

30 års erfaring indenfor byggeri via ansættelser i en række større entreprenør og ingeniørvirksomheder som Teknologisk Institut, Rambøl og MT Højgaard.

Spidskompetencer inden for murværk, tegltage samt fugt og indeklima.

Uddannet auditør og udpeget som skønsmand.

 

Baggrund:

Senior konsulent ved Rambøll indenfor Renovering og Bygningsfysik

Entrepriseleder ved MT Højgaard

Senior konsulent ved Teknologisk Institut i Murværkscenteret

Senior konsulent ved Teknologisk Institut indenfor Fugt og Indeklima

Entrepriseleder ved Skanska

Teknisk konsulent ved Isover/Glasuld

Uddannet som bygningskonstruktør BTH.

Svendebrev som murer

 

Andet:

Udpeget som syns- og skønsmand ved Voldgiftsnævnet og Skønsmandsordningen ved Teknologisk Institut.

Lead auditor på teglværker i Danmark, Norge og Sverige.

Merkonom inden for Driftsledelse.

 

Flydende tysk og engelsk i skrift og tale.

OM ANDERS HALBY PETERSEN

Firma Anders Halby IVS

CVR-nr: 40116516

Rådgiverforsikring: Tryg