Fugt-Indeklima

 

      Rådgivende Ingeniør, Syns- og Skønsmand

Anders Halby Petersen rådgivende ingeniør og syns- og skønsmand din murværksekspert din murværksspecialist din specialist inden for fugt og indeklima indenfor skimmel Teknologisk Institut skønsmandsordningen

Herunder ses en række eksempler på problemer inden for fugt og indeklima, som jeg har viden og ekspertise til at løse.

FUGT OG INDEKLIMA

Fugtproblemer

Skimmel

På det første billede ses et kraftigt skimmelangreb på bagsiden af et skab. Skabet var sat tæt op ad en fugtig ydervæg.

 

Efterfølgende ses skimmel på en skillevæg efter vandskade i gulvet. 

Til venstre ses et eksempel på trænedbrydende svampe i en tagkonstruktion p.g.a. fejl konstruktion.

 

Til højre ses en tagkonstruktion, der er kraftigt angrebet af skimmelsvamp og trænedbrydende svamp. Dette skyldes for lidt/ manglende ventilering af tagrum.  

Trænedbrydende svampe

På det første billede ses fugtig murværk i kælder med misfarvning af skimmel.

 

Det efterfølgende billede viser en tagkonstruktion, der er kraftigt opfugtet p.g.a. manglende ventilering af tagrum.

Firma Anders Halby IVS

CVR-nr: 40116516

Rådgiverforsikring: Tryg